Ιατρική σχολή ΑΠΘ

Standort:Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα