Ιατρική σχολή ΑΠΘ

Location:Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα