Το Σπίρτο

Location:Σπίρτο, Βασ. Σοφίας 81, Μαρούσι, Ελλάδα