Αθήνα

Οργάνωση: Ταξική Κίνηση. Θα ακολουθήσει συζήτηση με μέλη της ομάδας παραγωγής.