Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Emplacement:Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος, Μιχάλων, Ελλάδα