Ιατρική σχολή ΑΠΘ

Emplacement:Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα