ΚΤΗΜΑ ΚΟΛΛΑΤΟΥ, Αίγινα, Ελλάδα

Emplacement:ΚΤΗΜΑ ΚΟΛΛΑΤΟΥ, Αίγινα, Ελλάδα