Ταξική Κίνηση

Emplacement:Σολωμού 13, Αθήνα, Ελλάδα

Σολωμού 13, 4ος όροφος