Το Σπίρτο

Emplacement:Σπίρτο, Βασ. Σοφίας 81, Μαρούσι, Ελλάδα