Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Location:Εθ. Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 593 00, Ελλάδα