Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Location:Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα