Ιωάννου Φωκά 83-85, Γαλάτσι 111 46, Ελλάδα

Location:Ιωάννου Φωκά 83-85, Γαλάτσι 111 46, Ελλάδα