Μαρούσι

2016-12-07 20:00 - 2016-12-07 23:00
Το Σπίρτο
Σπίρτο, Βασ. Σοφίας 81, Μαρούσι, Ελλάδα

Προβολή και συζήτηση με μέλη της ομάδας παραγωγής