Κατάληψη Ελαία

Location:Δαιρπφέλα και Αγ. Θεοδώρων, Κέρκυρα, Ελλάδα