Κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ

Location:Τιμοδήμου 1-3, Αθήνα 118 51, Ελλάδα