Οίκημα Θύρας 9

Location:Αρχέμου 10, Λευκωσία, Κύπρος