Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Location:Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Ζωγράφου, Ελλάδα